Завршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања.

У школској 2023/2024. години, завршни испит се полаже у јунском року, и то 17, 18. и 19. jуна 2024. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из српског језика и књижевности, из математике и из једног од пет предмета који ученик изабере: биологија, географија, историја, физика и хемија. Ученици осмог разреда изјашњавају се од 1.  до 29. децембра писаним путем у школи или електронски на порталу посвећеном упису у средњу школу из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест.

Тестови на завршном испиту садрже задатке којима се проверава оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Овим нивоима описују се захтеви различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставних ка сложеним.

Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на трећем тесту.

Ученик по основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова. Највећи број бодова које ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100 бодова.

Након обављеног испита сматра се да је ученик завршио основну школу и стекао право уписа у средњу школу, што значи да за овај испит није одређен минимум знања за полагање.

У наставку се налази Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину.

: Завршни испит