Наша школа основана је давне 1870. године у селу Каменица које је имало 25 домова. Ученици су долазили из околних села са подручја Криве реке: Робовца, Мочара, Босца, Стрелице, Гризимеа, Ајновца и других. У почетку школа ради у саставу цркве у Косвској Каменици а касниј прелази у посебну зграду у оквиру црквеног дворишта и бива разрушена 1946. године. Због повечана броја ученика 1906. године гради се нова школска зграда од две учионице. Школа је започела рад са свега 15 ученика, да би се тај број повећавао. 1908. године школу починју да похађају женска деца. Школа није била обавезна ни за мушку, ни за женску децу. 

Учитељи

Први учитељ у новоотвореној школи у Косовској Каменици био је Сава Поповић, самоуки и отресит човек. Школа је била слабо опремљена а предмети који су се изучавали су веронаука, српски језик, рачун, историја, географија, познавање природе, лепо писаље и цртање. Први пут школа прекида рад од 1915 до 1919. године због наиласка Бугара на ову територију. Други пут то се дешава од 1941. до 1945. године, због окупације Немаца и Италијана.Број ученика се повећава, тако да 1962. године школ започиње рад у новој школској згради, на два спрата која је имала 6 учионица и стан за просветне раднике. 

Проширење школе дешава се школске 1958/1959, када школа у Каменици постаје матична а у њен састав улазе истурена одељења у Беривојцу, Босцу, Мигановцу и Бушинцу. Тада школа носи назив „Осмогодишња школа 16. новембар“. На иницијативу наставника и локалне заједнице 1994. године школа мења назив у Основна школа Десанка Максимовић.  

Основна школа Десанка Максимовић у Косовској Каменици је осморазредна школа  и налази се у ширем центру града, у улици Цара Лазара број 109. У саставу матичне школе која се налази у К. Каменици, улазе издвојена одељења осморазредних школа у Ајновцу и Босцу и четвороразредних школа: Беривојцу и Бушинцу.

Данас ову школу похађа 300 ученика.  У школи се организује једна група ученика 1. и 2. разреда продуженог боравка. 

Ове године славимо 150 година постојања у Косовској Каменици. 

image
87936533_10223061489024803_6890308813409222656_n
image 87936533_10223061489024803_6890308813409222656_n

Школа поседује 54 специјализоване учионице и кабинети, школа има и продужени боравак, кабинете за предметну наставу из биологије, историје, географије, 3 кабинет информатике (у матичној школи, у издвојеним одељењима у с. Ајновцу и с. Босцу), радионицу за обраду дрвета (у којој се уз помоћ радника школе, родитеља и деце израђују наставна средства за школу, школски инвентар, промо материјал школе и др.), ткачка радионица (израда народне ношње за фолклорну секцију), шивећа радионица (израда накита, позоришних лутки и др.). У школи такође постоје и кабинети језика (српски језик, руски језик и енглески језик). ОШ “Десанка Максимовић“ се може похвалити и чињеницом да је једина у округу која поседује кабинет веронауке. Након учешћа у пилот пројекту “2.000 дигиталних учионица“ и наставку пројекта дигитализације школе  ОШ “Десанка Максимовић“ у Косовској Каменици укупно поседује 18 дигиталних учионица – кабинета како у Матичној школи, тако и у подручним одељењима (биологија, географија, енглески језик, руски језик, математика, техника и технологија, 6 – разредна настава). 

Од спортских терена у  школи постоје 5 полигона (стадиона) за спорт, мини филскуртурну салу као и  један полигон за такмичење у организацији АМСС, а уз сарадњу са МУП Републике Србије и МПНТР –  “Шта знаш о саобраћају“.  

У школи постоји и  стоматолошка ординација и продавница за ученичке радове.  

У изградњи је и научни парк, којем недостају још пар реквизита како би био спреман за отварање. Школа такође поседује и музичку учионицу, ликовни атеље за ученике до 4. разреда, фото учионицу, летњу учионицу (летњиковац) за извођење наставе у природи у издвојеном одељењу у с. Ајновцу, ботаничку башту, као и кабинет за народну традицију. 

It was something simple about free Pro-essay-writer radical formation.